Bài 51 (trang 101 SGK Toán 7 Tập 1): a) Hãy viết định lí nói về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song.

b) Vẽ hình minh hoa định lí đó và viết giả thiết kết luận bằng kí hiệu.

Lời giải:

a) Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

b) Hình minh hoa và viết giả thiết kết luận bằng kí hiệu:

Giải bài 51 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 52 (trang 101 SGK Toán 7 Tập 1): Xem hình 36, hãy điền vào chỗ trống (…) để chứng minh định lí: “Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau”

GT: …..

KL: …..

Giải bài 52 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Giải bài 52 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 52 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 52 (trang 101 SGK Toán 7 Tập 1): Xem hình 36, hãy điền vào chỗ trống (…) để chứng minh định lí: “Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau”

GT: …..

KL: …..

Giải bài 52 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Giải bài 52 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 52 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7