ĐỊA CHỈ

ĐĂNG KÝ HỌC

1. Hẹn gặp và kiểm tra trình độ
2. Đánh giá học viên dựa vào bài kiểm tra và thông tin quá trình học

3. Xếp lớp – phân loại theo trình độ và lịch trống của học viên
4. Kèm riêng– nếu trình độ kém: có trợ giảng và thầy hỗ trợ kèm để lên trình độ
5. Ghép lớp – học cùng lớp to tăng tính ganh đua cạnh tranh và không khí học tập tốt hơn.
6. Phân công nhiệm vụ và hỗ trợ học viên, kèm cặp học viên khi về nhà: một trợ giảng sẽ hỗ trợ tối đa 8 học viên. Trợ giảng sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc học sinh và gửi thầy những vấn đề còn yếu kém của học sinh.
7. Đánh giá, kiểm tra sự tiến bộ của học viên hàng tuần, làm minitest  và hàng tháng làm fulltest.
8. Đánh giá học viên hàng tháng, sự tiến bộ và vấn đề cần cải thiện
9. Nhận góp ý của phụ huynh và học sinh để điều chỉnh lộ trình học