Bài 50 (trang 127 SGK Toán 7 Tập 1): Hai thanh AB và AC của vì kèo một mái nhà thường bằng nhau và thường tạo với nhau một góc bằng.

a) 145o nếu là mái tôn.

b) 100o nếu mái là ngói.

Tính góc ABC trong từng trường hợp.

Giải bài 50 trang 127 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Ta có AB = AC nên tam giác ABC cân ở A. Do đó:

Giải bài 50 trang 127 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 51 (trang 128 SGK Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D thuộc cạnh AC, điểm E thuộc cạnh AB sao cho AD = AE

Giải bài 51 trang 128 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

b) Gọi I là giao điểm của BD và CE. ΔIBC là tam giác gì ? Vì sao ?

Lời giải:

Giải bài 51 trang 128 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

a) Xét ΔABD và ΔACE có:

AB = AC (gt)

Góc A chung

AD = AE (gt)

Nên ΔABD = ΔACE ( c.g.c)

Giải bài 51 trang 128 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vậy ΔIBC cân tại I

Bài 52 (trang 128 SGK Toán 7 Tập 1): Cho góc xOy có số đo 120o điểm A thuộc tia phân giác của góc đó. Kẻ AB vuông góc với Ox, kẻ AC vuông góc với Oy. Tam giác ABC là tam giác gì ? Vì sao?

Lời giải:

Giải bài 52 trang 128 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Xét ΔACO và ΔABO có:

Giải bài 52 trang 128 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Nên ΔACO = Δ ABO (cạnh huyền – góc nhọn)

Suy ra AC = AB

Vậy ΔABC là tam giác cân

Ta có:

Giải bài 52 trang 128 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7