Giải bài tập SGK toán 7 tập 2 Phần Đại số- Chương 3-Bài 3: Biểu đồ

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 3 trang 13: Hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng theo các bước sau:

a) Dựng hệ trục tọa độ, trục hành biểu diễn các giá trị x, trục tung biểu diễn tần số n ( độ dài đơn vị trên hai trục có thể khác nhau).

b) Xác định các điểm có tọa độ là cặp số là giá trị và tần số của nó: (28; 2); (30; 8);…(Lưu ý giá trị viết trướ, tần số viết sau).

c) Nối mỗi điểm đó với điểm trên trục hoành có cùng hoành độ. Chẳng hạn điểm (28; 2) được nối với điểm (28; 0);…

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Bài 10 (trang 14 SGK Toán 7 tập 2): Điểm kiểm tra Toán (học kì I) của học sinh lớp 7C được cho ở bảng 15:

Giá trị (x) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Tần số (n) 0 0 0 2 8 10 12 7 6 4 1 N = 50

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

Lời giải:

a) Dấu hiệu: Điểm kiểm tra học kì I môn toán.

Số các giá trị: 50.

b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng như dưới đây:

Giải bài 10 trang 14 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Kiến thức áp dụng

Dựa vào các định nghĩa:

+ Dấu hiệu là vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu.

+ Số các giá trị (không nhất thiết khác nhau) của dấu hiệu đúng bằng số các đơn vị điều tra lập thành một dãy giá trị của dấu hiệu.

+ Biểu đồ đoạn thẳng là biểu đồ được dựng theo ? trang 13

Bước 1: Dựng hệ trục tọa độ, trục hoành biểu diễn các giá trị x, trục tung biểu diễn tần số n (độ dài đơn vị trên hai trục có thể khác nhau).

Bước 2: Xác định các điểm có tọa độ là cặp số gồm giá trị và tần số của nó (giá trị viết trước, tần số viết sau).

Bước 3: Nối mỗi điểm đó với điểm trên trục hoành có cùng hoành độ

Bài 11 (trang 14 SGK Toán 7 tập 2): Từ bảng “tần số” lập được ở bài tập 6, hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng.

Các bạn có thể tham khảo lại lời giải của Bài tập 6 tại đây.

Số con 0 1 2 3 4  
Tần số (n) 2 4 17 5 2 N = 30

Lời giải:

Biểu đồ đoạn thẳng về số con của 30 hộ trong một thôn biểu dưới như dưới đây:

Giải bài 11 trang 14 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Kiến thức áp dụng

Dựa vào các định nghĩa:

+ Biểu đồ đoạn thẳng là biểu đồ được dựng theo ? trang 13

Bước 1: Dựng hệ trục tọa độ, trục hoành biểu diễn các giá trị x, trục tung biểu diễn tần số n (độ dài đơn vị trên hai trục có thể khác nhau).

Bước 2: Xác định các điểm có tọa độ là cặp số gồm giá trị và tần số của nó (giá trị viết trước, tần số viết sau).

Bước 3: Nối mỗi điểm đó với điểm trên trục hoành có cùng hoành độ