Bài 6 (trang 109 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm số đo x ở các hình 55, 56, 57, 58.

Giải bài 6 trang 109 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

– Hình 55: Ta có:

Giải bài 6 trang 109 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vậy x = 40o

– Hình 56: Ta có:

Giải bài 6 trang 109 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vậy x = 25o

– Hình 57: Ta có:

Giải bài 6 trang 109 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vậy x = 60o

– Hình 58: Ta có:

Giải bài 6 trang 109 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

=> x = 90o + 35o = 125o

Bài 7 (trang 109 SGK Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H ∈ BC).

a) Tìm các cặp góc phụ nhau trong hình vẽ.

b) Tìm các cặp góc nhọn bằng nhau trong hình vẽ.

Lời giải:

Giải bài 7 trang 109 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

a) Tam giác ABC vuông tại A nên

Giải bài 7 trang 109 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Tam giác AHB vuông tại H nên

Giải bài 7 trang 109 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Tam giác AHC vuông tại H nên

Giải bài 7 trang 109 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

b) Ta có:

Giải bài 7 trang 109 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 8 (trang 109 SGK Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC có góc B = góc C = 40o. Gọi Ax là tia phân giác của góc ngoài đỉnh A. Hãy chứng tó Ax // BC.

Lời giải:

Giải bài 8 trang 109 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Từ hình vẽ ta có:

Giải bài 8 trang 109 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hai góc so le trong A2 và góc C bằng nhau nên suy ra Ax // BC (đpcm).

Bài 9 (trang 109 SGK Toán 7 Tập 1): Hình 59 biểu diễn mặt cắt ngang của một con đê. Để đo góc nhọn MOP tạo bởi một mặt phẳng nghiêng của con đê với phương nằm ngang người ta dùng thước chữ T và đặt như hình vẽ. Tính góc MOP biết rằng dây dọi BC tạo với trục BA một góc ABC = 32o.

Giải bài 9 trang 109 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Ta có tam giác ABC vuông ở A nên

Giải bài 9 trang 109 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Tam giác OCD vuông ở D nên

Giải bài 9 trang 109 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7