Bài 30 (trang 120 SGK Toán 7 Tập 1): Trên hình 90, các tam giác ABC và A’BC có

Giải bài 30 trang 120 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

nhưng hai tam giác đó không bằng nhau.

Tại sao ở đây không thể áp dụng trường hợp c-g-c để kết luận

Giải bài 30 trang 120 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Góc ABC không phải là góc xen giữa hai cạnh BC và CA góc A’BC không phải là góc xen giữa hai cạnh BC và CA’. Do đó không thể sử dụng trường hợp cạnh-góc-cạnh để kết luận hai góc bằng nhau.

Bài 31 (trang 120 SGK Toán 7 Tập 1): Cho đoạn thẳng AB, điểm M nằm trên đường trung trực của AB. So sánh độ dài các đoạn thẳng MA ,và MB.

Lời giải:

Giải bài 31 trang 120 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Gọi H là giao điểm của đường trung trực với đoạn AB

Xét ΔAHM và ΔBHM có:

HM cạnh chung

Giải bài 31 trang 120 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

AH = BH

Nên ΔAHM = ΔBHM

Vậy MA = MB

Bài 32 (trang 120 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm các tia phân giác trên hình 91

Giải bài 32 trang 120 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

– Xét ΔAHB và ΔKBH có:

BH cạnh chung

Giải bài 32 trang 120 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

AH = KH

Nên ΔAHB = ΔKBH

Giải bài 32 trang 120 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vậy BH là tia phân giác của góc B

– Tương tự ΔAHC = ΔKHC (c.g.c)

Giải bài 32 trang 120 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vậy CH là tia phân giác của góc C.