Bài 49 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Từ các tỉ số sau đây có thể lập được tỉ lệ thức không

a) 3,5 : 5,25 và 14 : 21

Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

c) 6,51 : 15,19 và 3 : 7

Lời giải:

Sử dụng tính chất 2 để kiểm tra

a) Ta có 3,5.21 = 73,5 và 5,25.14 = 73,5 nên 3,5.21 = 5,25.14

Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 50 (trang 27 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm tên của một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Điền số thích hợp vào các ô vuông dưới đây, sau đó viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hàng dưới cùng của bài, em sẽ biết được tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1228 – 1300), vị anh hùng của dân tộc ta đồng thời là danh nhân quân sự thế giới.

Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

(Gợi ý: Sử dụng tính chất tỉ lệ thức để tìm số còn lại trong ô vuông)

Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vậy tên tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là BINH THƯ YẾU LƯỢC

Bài 51 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau

1,5 ;    2 ;    3,6 ;    4,8.

Lời giải:

Ta có 1,5 . 4,8 = 2 . 3,6

Do đó có 4 tỉ lệ thức:

Giải bài 51 trang 28 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 52 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Từ tỉ lệ thức

Giải bài 52 trang 28 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

với a, b, c, d ≠ 0 ta có thể suy ra

Giải bài 52 trang 28 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Từ tỉ lệ thức

Giải bài 52 trang 28 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

suy ra ad = bc.

Từ đó (áp dụng cách nhân chéo) ta suy ra:

A sai

B sai

C đúng

D sai

Vậy chọn C.

Bài 53 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Đố

Giải bài 53 trang 28 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

(Rút gọn bằng cách xóa bỏ phần phân số ở hai hỗn số, giữ lại phần nguyên là được kết quả)

Đố em viết được một tỉ số khác cũng có thể rút gọn như vậy!

Lời giải:

Kiểm tra

Giải bài 53 trang 28 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Ta có thể viết các tỉ số khác cũng có thể rút gọn như trên. Chẳng hạn:

Giải bài 53 trang 28 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7