Bài 1 (trang 64 SGK Toán 5) Luyện tập : Đặt tính rồi tính:

a) 67,2 : 7;

b) 3,44 : 4;

c) 42,7 : 7;

d) 46,827 : 9.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 64 SGK Toán 5) Luyện tập : Tìm số dư của phép chia sau

Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Dóng thẳng cột dấu phẩy ở số bị chia xuống vị trí của số dư ta được 14

a) Vậy số dư là 0,14

b) Dư 0,12

Bài 3 (trang 65 SGK Toán 5) Luyện tập : Đặt tính rồi tính:

a) 26,5 : 25;

b) 12,24 : 20.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5

Bài 4 (trang 65 SGK Toán 5) Luyện tập : Có 8 bao gạo nặng 243,2 kg. Hỏi 12 bao gạo như thế cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải:

Mỗi bao cân nặng:

243,2 : 8 = 30,4 (kg)

12 bao cân nặng :

30,4 x 12 = 364,8 (kg)

Đáp số: 364,8 (kg).