Héc-ta

Bài 1 (trang 29 SGK Toán 5): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

b) 60 000m2 = … ha     1800ha = … km2

800 000m2 = … ha     27000 ha = … km2

Lời giải:

a) 40 000m2    5000m2    200 000m2

100m2    100 ha    10 ha

1500 ha     75 ha

b) 6 ha     18km2

80 ha     270km2.

Bài 2 (trang 30 SGK Toán 5): Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông.

Lời giải:

22 200 ha = 222km2

Diện tích rừng Cúc Phương là 222km2