Bài 1 (trang 10 SGK Toán 5): Tính:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 10 SGK Toán 5): Tính:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 3 (trang 10 SGK Toán 5): Một hộp bóng cóGiải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5số bóng màu đỏ,Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5số bóng màu xanh, còn lại là số bóng màu vàng. Tìm phân số có số bóng màu vàng.

Lời giải:

Số bóng màu vàng là:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5