Bài 1 (trang 22 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Một lớp học có 28 học sinh, trong đó số em nam bằngGiải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5số em nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu em nữ, bao nhiêu em nam?

Lời giải:

Ta có sơ đồ:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số nam là: 28 : 7 x 2 = 8 (em)

Số nữa là: 28 – 8 = 20 (em)

Đáp số: 8 em nam và 20 em nữ.

Bài 2 (trang 22 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m.

Lời giải:

Ta có sơ đồ:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Theo sơ đồ thì chiều rộng là 15 m và chiều dài là:

15 x 2 = 30 (m)

Chu vi mảnh đất là: (30 + 15) x 2 = 90 (m)

Đáp số: 90 m.

Bài 3 (trang 22 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Nếu ô tô đó đã đi quãng đường 50 km thì sẽ tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Lời giải:

Tóm tắt:

100 km     :     12l

50km     :     …l?

Giải:

Ô tô đi 50 km thì tiêu thụ hết:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Đáp số: 6l xăng.

Bài 4 (trang 22 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật, mỗi ngày xưởng đó đóng được 18 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng mộc làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?

Lời giải:

Số bộ bàn ghế cần phải đóng là:

12 x 30 = 360 (bộ)

Thực tế, số ngày để hoàn thành kế hoạch là:

360: 18 = 20 (ngày)

Đáp số: 20 ngày