Bài 1 (trang 19 SGK Toán 5) Luyện tập : Mua 12 quyển vở hết 24 000 đồng. Hỏi mua 30 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Mua 1 quyển vở hết 24 000 : 12 = 2000 (đồng)

Mua 30 quyển vở thì hết 2000 x 30 = 60 000 (đồng)

Đáp số: 60 000 (đồng)

Bài 2 (trang 19 SGK Toán 5) Luyện tập : Bạn Hà mua hai tá bút chì hết 30 000 đồng. Hỏi bạn Mai muốn mua 8 cái bút chì như thế thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Lời giải:

2 tá bút chì gồm có: 12 x 2 = 24 (cái)

8 cái so với 24 cái thì bằng

Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5

Mua 8 cái bút chì thì phải trả:

Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5

Đáp số: 10 000 đồng

Bài 3 (trang 20 SGK Toán 5) Luyện tập : Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan di tích lịch sử. Đợt thứ nhất cần có 3 xe ô tô để chở 120 học sinh. Hỏi đợt thứ hai muốn chở 160 học sinh đi tham quan thì cần dùng mấy xe ô tô như thế nào?

Lời giải:

Mỗi ô tô chở được:

120 : 3 = 40 (học sinh)

Số ô tô để chở học sinh đợ thứ hai là:

160 : 40 = 4 (ô tô)

Đáp số: 4 ô tô.

Bài 4 (trang 20 SGK Toán 5) Luyện tập : Một người làm công trong hai ngày được trả 72 000 đồng. Hỏi với mức trả lương như thế, nếu làm trong 5 ngày thì người đó được trả bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Số tiền công trong một ngày là:

72 000 : 2 = 36 000 (đồng)

Số tiền công trong 5 ngày là:

36 000 x 5 = 180 000 (đồng)

Đáp số: 180 000 đồng.