Bài 1 (trang 30 SGK Toán 5) Luyện tập : Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông :

a) 5ha;     2km2

b) 400dm2;     1500dm2;     70 000cm2

c) 26m2 17dm2;     90m2 5dm2;     35dm2.

Lời giải:

a) 5ha = 50 000m2;     2km2 = 2 000 000m2

b) 400dm2 = 4m2;     1500dm2 = 15m2;     70 000cm2 = 7m2

Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 30 SGK Toán 5) Luyện tập : Điền dấu < ; > hoặc = vào chỗ trống.

2m2 9dm2… 29dm2

8dm2 5cm2… 810cm2

790ha … 79km2

4cm2 5mm2 … Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5cm2

Lời giải:

2m2 9dm2 > 29dm2

790ha < 79km2

8dm2 5cm2 < 810cm2

4cm2 5mm2 =Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5cm2

Bài 3 (trang 30 SGK Toán 5) Luyện tập : Người ta dùng gỗ để lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4m. Hỏi phải tốn bao nhiêu tiền mua gỗ để lát cả căn phòng đó, biết giá tiền 1m2 gỗ sàn là 280 000 đồng?

Lời giải:

Diện tích sàn là : 6 x 4 = 24 (m2)

Số tiền mua gỗ để lát sàn là :

280 000 x 24 = 6 720 000 (đổng)

Đáp số: 6 720 000 đồng.

Bài 4 (trang 30 SGK Toán 5) Luyện tập : Môt khu đất hình chữ nhật có chiều dài 200m, chiều rộng bằngGiải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5chiều dài. Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bằng bao nhiêu héc-ta?

Lời giải:

Chiều rộng là :

Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5

Diện tích khu đất là :

200 x 150 = 30 000 (m2) hay 3ha

Đáp số: 30 000m2 hay 3ha.