Bài 1 (trang 12 SGK Toán 5): Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp (theo mẫu):

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 13 SGK Toán 5): Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Điền từ trái qua phải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5