Bài 1 (trang 15 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Tính:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 16 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Tính:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Bài 3 (trang 16 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Khoanh tròn trước kết quả đúng.

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Bài 4 (trang 16 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Viết các số đo độ dài:

a) 9m 5dm;      b) 7m 3dm;      c) 8dm 9cm;      d) 12cm 5mm.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Bài 5 (trang 16 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Biết Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5 quãng đường AB dài 12km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5quãng đường AB dài: 12 : 3 = 4 (km)

Quãng đường AB dài: 4 x 10 = 40 (km).

Đáp số: 40km