Bài 1 (trang 48 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Lời giải:

a)…..= 12,7

b)….= 0,65

c)…..= 2,005

d)….= 0,008

Học sinh tự đọc các số thập phân.

Bài 2 (trang 49 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Trong các số đo độ dài dưới đây, những số nào bằng 11,02km?

a) 11,20km    b) 11,020km;    c) 11km 20m;    d) 11 020m

Lời giải:

b) 11,020km    c) 11km 20m    d) 11020m.

Bài 3 (trang 49 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4m 85cm =…m;

b) 72 ha = ….km2

Lời giải:

a)….= 4,85m

b) ….= 0,72 km2

Bài 4 (trang 49 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Mua 12 hộp đồ dùng học toán hết 180 000 đồng. Hỏi mua 36 hộp đồ dùng học toán như thế hết bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Mua 1 hộp đồ dùng học toán hết:

180 000 : 12 = 15 000 (đồng)

Mua 36 hộp đồ dùng học toán hết:

15 000 x 36 = 540 000 (đồng)