Bài 1 (trang 7 SGK Toán 5): Điền dấu thích hợp vào ô trống: <, = , >

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Từ (1) và (2) suy ra:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 7 SGK Toán 5): Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

a) Quy đồng mẫu số: MSC = 18

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Ta có :

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

b) Quy đồng mẫu số: MSC = 8

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Ta có:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5