Bài 1 (trang 47 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 42m 34cm = …m;

b) 56m 29cm= …dm;

c) 6m 2cm = …m;

d) 4352m = ….km

Lời giải:

a) 42,34m

b) 562,9dm

c) 602 cm

d) 4,352km

Bài 2 (trang 47 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Viết các số sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-gam:

a) 500g;    b) 347g;    c) 1,5 tấn.

Lời giải:

a) 500g = 0,5kg

b) 347g = 0,347kg

c) 1,5 tấn = 1500 kg

Bài 3 (trang 47 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

a) 7km2    ; 4ha;    8,5ha.

b) 30dm2 ;    300dm2;    515dm2

Lời giải:

a) 7km2 = 7 000 000m2

4ha = 40 000m2

8,5 ha = 8 500 000 m2

b) 30 dm2 = 0,3 m2

300dm2 = 3m2

515dm2 = 5,15m2

Bài 4 (trang 47 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 0, 15km và chiều rộng bằngGiải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5chiều dài. Tính diện tích sân trường với đơn vị đo là mét vuông, héc-ta.

Lời giải:

0,15km = 150m

Ta có sơ đồ:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5( phần)

Chiều rộng sân trường là: 150 : 5 x 2 = 60(m)

Chiều dài sân trường là 150 – 60 = 90 (m)

Diện tích sân trường là:

90 x 60 = 5400 (m2) hay 0,54ha

Đáp số: 5400 (m2) hay 0,54ha.