Bài 1 (trang 15 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 15 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Bài 3 (trang 15 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Bài 4 (trang 15 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

9m 5dm      7m 3dm;      8dm 9cm;      12cm 5mm.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Bài 5 (trang 15 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Đo chiều dài của một sợi dây được 3m và 27 cm. Hãy viết số đo độ dài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Lời giải:

– Chiều dài sợi dây là:

327 cm;

– Chiều dài sợi dây là:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

– Chiều dài sợi dây là:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5