Giải chi tiết đề thi tốt nghiệp THPT môn toán năm 2019 mã đề 101

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 3.     Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?

Câu 8.      Số phức liên hợp của số phức  là

Câu 9.     Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  là