ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ÔN TẬP CHƯƠNG 2 TRƯỜNG THPT NHƠN TRẠCH

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ÔN TẬP CHƯƠNG 2 TRƯỜNG THPT NHƠN TRẠCH

Edusmart.vn giới thiệu tới quý vị thầy cô và các em học sinh đề kiểm tra 1 tiết ôn tập chương 2 toán 11 tổ hợp và xác suất. Nội dung đề kiểm tra 1 tiết ôn tập chương 2 toán 11 tổ hợp và xác suất bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan thời gian làm bài 60 phút giúp đánh giá năng lực học sinh sau khi kết thúc chương.

DANH SÁCH ĐỀ THI VÀ ĐỀ KIỂM TRA

Danh sách các đề kiểm tra 15 phút toán 11 theo từng bài, kiểm tra 1 tiết (45 phút) toán 11 theo từng chương, kiểm tra học kỳ 1 toán 11, kiểm tra học kỳ 2 toán 11, kiểm tra khảo sát toán 11 cả năm, các chuyên đề toán lớp 10 tất cả đều có lời giải chi tiết phục vụ cho công việc giảng dạy của quý thầy cô và việc tự học cảu các em học sinh, link danh sách tài liệu được để bên dưới bài viết.

Dưới đây là ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ÔN TẬP CHƯƠNG 2 TRƯỜNG THPT NHƠN TRẠCH

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ÔN TẬP CHƯƠNG 2 TRƯỜNG THPT NHƠN TRẠCH

Nội dung bộ đề kiểm tra cuối chương, đề kiểm tra 1 tiết (45 phút), kiểm tra 90 phút toán lớp 10 được biên soạn nhằm kiểm tra đánh giá năng lực học sinh ngay sau khi kết thúc chuyên đề, từ đó giúp giáo viên kiểm tra được khả năng hiểu bài của học sinh, cũng như giúp các em biết được những vấn đề cốt lõi, những vấn đề còn chưa nắm chắc. Qua đó giúp các em có thể sớm rèn luyện từ sớm nhằm đạt được kết quả tốt nhất cho kỳ thi THPTQG.

Quý thầy cô đóng góp đề thi của trường mình cho nguồn tài liệu thêm phong phú xin gửi về địa chỉ mail: edusmart.com.vn@gmail.com. Edusmart Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của quý thầy cô.

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ TOÁN 11 CỰC HAY CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 TOÁN 11

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TOÁN 11 CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN TOÀN QUỐC CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 TOÁN 11

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 TOÁN 11 CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN TOÀN QUỐC CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI KHẢO SÁT TOÁN 11 THEO CHỦ ĐIỂM CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 11 CÁC SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRÊN TOÀN QUỐC

TỔNG HỢP BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 CÓ GIẢI CHI TIẾT

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 1 PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 2 TỔ HỢP XÁC SUẤT

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 3 DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG, CẤP SỐ NHÂN

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 4 GIỚI HẠN LIÊN TỤC

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 5 ĐẠO HÀM

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 11 CHƯƠNG 1 CÁC PHÉP BIẾN HÌNH

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 11 CHƯƠNG 2 QUAN HỆ SONG SONG

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 11 CHƯƠNG 3 QUAN HỆ VUÔNG GÓC

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ÔN TẬP CHƯƠNG 2 TRƯỜNG THPT NHƠN TRẠCH