Tổng ôn toán 11 phần khoảng cách và góc trong hình học không gian cổ điển, khoảng cách giữa điểm và mặt phẳng, khoảng cách giữa điểm và đường thẳng, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song.