Đề thi thử môn toán THPT chuyên thái bình lần 3 được biên soạn theo đề thi minh họa của bộ giáo dục đào tạo năm 2018.