Bài 1 (trang 26 SGK Toán 3): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải bài 1 trang 26 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 1 trang 26 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 26 SGK Toán 3): Một của hàng có 40 m vải xanh và đã bán được 1/5 số vải đó. Hỏi của hàng đó đãn bán mấy mét vải xanh?

Lời giải:

Số mét vải xanh của hàng đã bán là:

40 : 5 = 8 (m)

Đáp số: 8m vải xanh