Bài 1 (trang 48 SGK Toán 3): Đọc bảng (theo mẫu).

Giải bài 1 trang 48 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Mẫu: Hương cao một mét ba mươi hai xăng – ti – mét.

b)Nêu chiều cao của bạn Minh và bạn Nam

Trong 5 ban trên, bạn nào cao nhất? Bạn nào thấp nhất?

Lời giải:

a) Hương cao một mét ba mươi hai xăng – ti – mét

Nam cao một mét mười lăm xăng – ti – mét

Hằng cao một mét hai mươi xăng – ti – mét

Minh cao một mét hai mươi lăm xăng – ti – mét

Tú cao một mét hai mươi xăng – ti – mét.,

b) Chiều cao của bạn Minh là 1m 25cm

Chiều cao của bạn Nam là 1m 15cm

Trong 5 bạn thì bạn Hương cao nhất , bạn Nam thấp nhất.

Bài 2 (trang 48 SGK Toán 3):

Lời giải:

Các em thực hành đo và viết kết quả đo chiều cao của mỗi bạn trong tổ của mình sau đó so sánh số đo chiều cao để biết được bạn nào cao nhất, bạn nào thấp nhất.