Bài 1 (trang 89 SGK Toán 3):

Tính chu vi hình chữ nhật có :

a) Chiều dài 30m và chiều rộng 20m

b) Chiều dài 15cm và chiều rộng 8cm

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật là :

a) (30 + 20 ) x 2 = 100 (m)

b) (15 + 8) x 2 = 46 (cm)

Bài 2 (trang 89 SGK Toán 3): Khung của một bức tranh hình vuông có cạnh 50cm. Hỏi chu vi của khung bức tranh đó bằng bao nhiêu mét ? (Hình trong SGK)

Lời giải:

Chu vi khung của bức tranh hình vuông là :

50 x 4 = 200 (cm)

200cm = 2m

Đáp số: 2m

Bài 3 (trang 89 SGK Toán 3): Tính cạnh hình vuông biết chu vi hình vuông đó là 24 cm

Lời giải:

Cạnh của hình vuông là :

24 : 4 = 6 (cm)

Đáp số: 6 cm

Bài 4 (trang 89 SGK Toán 3): Tính chiều dài hình chữ nhật, biết nửa chu vi hình chữ nhật là 6om và chiều rộng của 20cm.

Giải bài 4 trang 89 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Chiều dài của hình chữ nhật là :

60 – 20 = 40 (cm)

Đáp số: 40 cm