Bài 1 (trang 51 SGK Toán 3): Quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5 km, quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài gấp ba lần quãng đường từ nhà đến chợ huyện (theo sơ đồ sau). Hỏi quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài bao nhiêu ki – lo – mét ?

Lời giải:

Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài :

5 x 3 = 15 (km)

Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài :

5 + 15 = 20 (km)

Đáp số: 20 km

Bài 2 (trang 51 SGK Toán 3): Một thùng đựng 24 lít mật ong, lấy 1/3 số lít mật ong đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong ?

Lời giải:

Số lít mật ong lấy ra là :

24 : 3 = 8 (l)

Số lít mật ong còn lại là :

24 – 8 = 16(l).

Đáp số: 16 lít mật ong

Bài 3 (trang 51 SGK Toán 3):

Giải bài 3 trang 51 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3Giải bài 3 trang 51 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 3 trang 51 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3Giải bài 3 trang 51 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3