Bài 1 (trang 74 SGK Toán 3): dùng bảng nhân để điền số thích hợp ở ô trống (theo mẫu):

Giải bài 1 trang 74 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 1 trang 74 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 74 SGK Toán 3): Số ?

Giải bài 2 trang 74 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 2 trang 74 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 3 (trang 74 SGK Toán 3): Trong hội khỏe Phù Đổng, đội tuyển của một tỉnh đã giành được 8 huy chương vàng, số huy chương bạc nhiều gấp 3 lần số huy chương vàng. Hỏi đội tuyển đó đã giành được tất cả bao nhiêu huy chương?

Lời giải:

Cách 1:

Số huy chương bạc là:

8 x 3 = 24 (huy chương)

Tổng số huy chương là:

7+ 24 = 32 (huy chương)

Đáp số: 32 huy chương

Cách 2:

Biểu thị số huy chương vàng là 1 phần, số huy chương bạc là 3 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4 ( phần)

Tổng số huy chương là:

7x 4 = 32 ( huy chương)

Đáp số: 32 huy chương