Bài 1 (trang 13 SGK Toán 3): Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải bài 1 trang 13 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Đồng hồ A chỉ 4 giờ 5 phút

Đồng hồ D chỉ 6 giờ 15 phút

Đồng hồ B chỉ 4 giờ 10 phút

Đồng hồ E chỉ 7 giờ rưỡi

Đồng hồ C chỉ 4 giờ 25 phút

Đồng hồ G chỉ 12 giờ 35 phút

Bài 2 (trang 13 SGK Toán 3):

Quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ:

a) 7 giờ 5 phút

b) 6 giờ rưỡi

c) 11 giờ 50 phút

Lời giải:

Quay kim đồng hồ và đặt như sau:Giải bài 2 trang 13 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 3 (trang 13 SGK Toán 3): Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Lời giải:

Đồng hồ A chỉ 5 giờ 20 phút

Đồng hồ D chỉ 14 giờ 5 phút

Đồng hồ B chỉ 9 giờ 15 phút

Đồng hồ E chỉ 7 giờ 30 phút

Đồng hồ C chỉ 12 giờ 35 phút

Đồng hồ G chỉ 21 giờ 55 phút

Giải bài 3 trang 13 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 4 (trang 14 SGK Toán 3): Vào buối chiều, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian?

Lời giải:

Vào buổi chiều, các đồng hồ chỉ cùng thời gian là:

+ đồng hồ A và đồng hồ B (cùng chỉ 4 giờ)

+ đồng hồ C và đồng hồ G (cùng chỉ 4 giờ rưỡi)

+ đồng hồ D và đồng hồ E (cùng chỉ 1 giờ 25 phút)