Bài 1 (trang 21 SGK Toán 3): Tính:

Giải bài 1 trang 21 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3Giải bài 1 trang 21 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 1 trang 21 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3Giải bài 1 trang 21 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 21 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a) 32 x 2

11 x 6

b) 42 x 2

13 x 3

Lời giải:

Giải bài 2 trang 21 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 3 (trang 21 SGK Toán 3): Mỗi hộp có 12 bút chì màu. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu bút chì màu?

Lời giải:

Cả 4 hộp có số bút chì màu là:

12 x 4 = 48 ( bút chì)

Đáp số: 48 bút chì