Bài 1 (trang 22 SGK Toán 3): Tính :

Giải bài 1 trang 22 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 1 trang 22 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 22 SGK Toán 3): Một cuộn vải dài 35 m. Hỏi 2 cuộn vải như thế dài bao nhiêu mét?

Lời giải:

Độ dài của 2 cuộn vải là:

35 x 2 = 70 (m)

Đáp số: 70 m

Bài 3 (trang 22 SGK Toán 3): Tìm x:

a) x : 6 = 12

b) x : 4 = 23

Lời giải:

a) x : 6 = 12

x = 12 x 6

x = 72

b) x : 4 = 23

x = 23 x 4

x = 92