Bài 1 (trang 33 SGK Toán 3): Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi?

Lời giải:

Năm nay tuổi của chị là:

6 x 2 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 tuổi

Bài 2 (trang 33 SGK Toán 3): Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?

Lời giải:

Số quả cam mẹ hái được là:

7x 5 = 35 (quả)

Đáp số: 35 quả cam.

Bài 3 (trang 33 SGK Toán 3): Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Giải bài 3 trang 33 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 3 trang 33 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3