Để xem lời giải chi tiết SGK Toán lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

 

Bài 1 (trang 3 SGK Toán 4):

a) Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

Giải bài 1 trang 3 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 36 000; 37 000; ..;…;…; 41 000;…

Lời giải:

Đếm các số tròn chục nghìn (tròn nghìn), điền số còn thiếu vào chỗ chấm

a)

Bài 2 (trang 3 SGK Toán 4): Viết theo mẫu:

Giải bài 2 trang 3 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Giải bài 2 trang 3 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 3 SGK Toán 4):

a) Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 8723; 9171; 3082; 7006.

Mẫu: 8723 = 8000 + 700 + 20 + 3

b) Viết các tổng (theo mẫu):

Mẫu: 9000 + 200 + 30 + 20 = 9232

7000 + 300 + 50 + 1

6000 + 200 + 3

6000 + 200 + 30

5000 + 2

Lời giải:

a) 9171 = 9000 + 100 + 70 = 1

3082 = 3000 + 80 +2

7006 = 7000 + 6

b) 7000 + 300 + 50 + 1 = 7351

6000 + 200 + 3 = 6203

6000 + 200 + 30 = 6230

5000 + 2 = 5002

Bài 4 (trang 4 SGK Toán 4): Tính các chu vi các hình sau:

Giải bài 4 trang 4 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Áp dụng quy tắc tìm chu vi:

– Tứ (tam) giác: Cộng độ dài các cạnh

– Hình chữ nhật: Lấy chiều dài cộng với chiều rộng, rồi nhân 2

– Hình vuông: Lấy độ dài cạnh nhân 4

Lời giải:

– Hình tứ giác ABCD có chu vi bằng: 6 + 4 + 3 + 4 = 17 (cm)

– Hình chữ nhật MNPQ có chu vi bằng: (4 + 8) x 2 = 24 (cm)

– Hình vuông GHIK có chu vi bằng: 5 x 4 = 20 (cm)

Đáp số: 17 cm, 24 cm, 20 cm

Xem thêm lời giải chi tiết, video và nhiều tài liệu hay của chương trình toán lớp 6 ,7,8,9,10,11,12tại edusmart.vn