Bài 1 (trang 55 SGK Toán 4): Nêu các góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt có trong mỗi hình sau:

Giải bài 1 trang 55 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

a) + Góc đỉnh A là góc vuông.

+ Tại đỉnh B có 3 góc đều là góc nhọn.

+ Góc đỉnh C là góc nhọn.

+ Góc đỉnh M, cạnh MA, MB là góc nhọn.

+ Góc đỉnh M, cạnh MB, MC là góc tù

+ Góc đỉnh M, cạnh MA, MC là góc bẹt

b) Các góc vuông là:

+ Góc đỉnh A;

+ Góc đỉnh B, cạnh BD, BC là góc vuông

+ Góc đỉnh D, cạnh DA, DC là góc vuông

Các góc nhọn là:

+ Góc đỉnh B; cạnh BA, BD là góc nhọn

+ Góc đỉnh C

+ Góc đỉnh D, cạnh DB, DC là góc nhọn

+ Góc đỉnh D, cạnh DA, DB là góc nhọn

+ Góc đỉnh B, cạnh BA, BC là góc tù

Nói thêm:

– Ở câu a: có 1 góc vuông, 5 góc nhọn, 1 góc từ và 1 góc bẹt

– Ở câu b: có 3 góc vuông, 4 góc nhọn, 1 góc tù, 0 góc bẹt

Bài 2 (trang 56 SGK Toán 4): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (dựa vào Hình vẽ)

Giải bài 2 trang 56 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

– AH là đường cao của hình tam giác ABC

– AB là đường cao của hình tam giác ABC

Lời giải:

Ghi chữ S vào ô thứ nhất của tam giác ABC (Vì AH không vuông góc với BC)

Ghi chữ Đ vào ô thứ hai ( vì AB vuông góc với BC)

Bài 3 (trang 56 SGK Toán 4): Cho đoạn thằng AB = 3cm (như hình vẽ)

Giải bài 3 trang 56 sgk Toán 4 (Luyện tập) | Để học tốt Toán 4

Hãy vẽ hình vuông ABCD (có cạnh AB)

Lời giải:

Học sinh tự vẽ đoạn thẳng AB = 3cm rồi từ đó vẽ hình vuông ABCD.

Mẫu tham khảo:

Giải bài 3 trang 56 sgk Toán 4 (Luyện tập) | Để học tốt Toán 4

Bài 4 (trang 56 SGK Toán 4):

a) Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 6cm, chiều rộng AD = 4cm.

b) Xác định trung điểm M của cạnh AD, trung điểm N của cạnh BC. Nối điểm M và điểm N ta được các hình tứ giác đều hình chữ nhật

– Nêu tên các hình chữ nhật đó.

– Nêu tên các cạnh song song với cạnh AB

Lời giải:

a) Học sinh vẽ hình chữ nhật ABCD

b) Trên cạnh AD lấy điểm M sao cho: AM = 4 : 2 = 2 (cm)

Trên cạnh BC lấy điểm N sao cho: BN = 2cm

M và N là trung điểm của AD và BC

– Các hình chữ nhật có ở hình bên là: ABNM, MNCD, ABCD

– Các cạnh song song với cạnh AB là: MN, DC