Bài 1 (trang 26 SGK Toán 4):

a) Kể tên những tháng có: 30 ngày; 31 ngày; 28 hoặc 29 ngày

b) Cho biết: Năm nhuận là năm mà tháng 2 có 29 ngày

Các năm không nhuận thì tháng 2 chỉ có 28 ngày

Hỏi: Năm nhuận có bao nhiêu ngày? Năm không nhuận có bao nhiêu ngày?

Lời giải:

a) Các tháng có 30 ngày là: Tháng 4, 6, 9, 11

Các tháng có 31 ngày là: Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12

Tháng có 28 (hoặc 29) ngày là Tháng 2

b) Năm nhuận có 366 ngày, năm không nhuận có 365 ngày.

Nói thêm: Cứ 4 năm liên tiếp thì có 1 năm nhuận. Đó là năm có hai chữ số tận cùng tạo thành một số chia hết cho 4. Ví dụ:

– Năm 2008 là năm nhuận vì số 08 (tức là 8) chia hết cho 4

– Năm 2005 là năm không nhuận vì số 05 (tức là 5) không chia hết cho 4

Bài 2 (trang 26 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

3 ngày = …giờ

Giải bài 2 trang 26 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4ngày = …giờ

3 giờ 10 phút = ….phút

4 giờ = …..phút

Giải bài 2 trang 26 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4giờ = ….phút

2 phút 5 giây = ….giây

8 phút = ….giây

Giải bài 2 trang 26 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4phút = …giây

4 phút 20 giây = …giây

Lời giải:

3 ngày = 72 giờ

Giải bài 2 trang 26 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4ngày = 8 giờ

3 giờ 10 phút = 190 phút

4 giờ = 240 phút

Giải bài 2 trang 26 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4giờ = 15 phút

2 phút 5 giây = 125 giây

8 phút = 480 giây

Giải bài 2 trang 26 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4phút = 30 giây

4 phút 20 giây = 260 giây

Bài 3 (trang 26 SGK Toán 4):

a) Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

b)Lễ kỉ niệm 600 năm ngày sinh của Nguyễn Trãi được tổ chức vào năm 1980. Như vậy Nguyễn Trãi sinh năm nào? Năm đó thuộc thế kỉ nào?

Lời giải:

a) Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ XVIII

b) Nguyễn Trãi sinh vào năm:

1980 – 600 = 1380

Năm đó thuộc thế kỉ XIV

Bài 4 (trang 26 SGK Toán 4): Trong cuộc thi chạy 60m, Nam chạy hếtGiải bài 4 trang 26 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4phút, Bình chạy hếtGiải bài 4 trang 26 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4phút. Hỏi ai chạy nhanh hơn và nhanh hơn mấy giây?

Lời giải:

Đổi đơn vị:

Giải bài 4 trang 26 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4phút = 15 giây

Giải bài 4 trang 26 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4phút = 12 giây

Bình chạy nhanh hơn Nam và nhanh hơn là 15 – 12 = 3 (giây)

Trả lời: Bình chạy nhanh hơn Nam 3 giây

Bài 5 (trang 26 SGK Toán 4): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Đồng hồ chỉ:

A. 9 giờ 8 phút

B. 8 giờ 40 phút

C. 8 giờ 45 phút

D. 9 giờ 40 phút

Giải bài 5 trang 26 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

b) 5 kg 8g = ?

A. 58g

B. 508g

C. 5008g

D. 580g

Lời giải:

a) Khoanh vào B

b) Khoanh vào C

Nói thêm: Học sinh có thể đổi đơn vị đo khối lượng bằng nhận xét sau: “Trong số đo khối lượng mỗi hàng đơn vị ứng với 1 chữ số”

Chẳng hạn: 5kg 8g = …g (?)