Bài 1 (trang 40 SGK Toán 4): Thử lại phép cộng

Mẫu:

Giải bài 1 trang 40 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Muốn thử lại phép cộng ta có thể lấy tổng trừ đi một số hạng, nếu được kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm đúng.

b, Tính rồi thử lại (theo mẫu):

35462 + 27519;

69108 + 2074;

267345 + 31925.

Lời giải:

Giải bài 1 trang 40 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 40 SGK Toán 4): Thử lại phép trừ.

a, Mẫu:

Giải bài 2 trang 40 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Muốn thử lại phép trừ ta có thể lấy hiệu cộng với số trừ, nếu được kết quả là số bị trừ thì phép tính làm đúng.

b, Tính rồi thử lại (theo mẫu)

4025 – 312;

5901 – 638;

7521 – 98.

Lời giải:

Giải bài 2 trang 40 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 41 SGK Toán 4): Tìm x:

a) x + 262 = 4848;

b) x – 707 = 3535

Lời giải:

a) x = 4586

b) x = 4242

Bài 4 (trang 41 SGK Toán 4): Núi Phan-xi-păng ( ở tỉnh Lào Cai) cao 3143m. Núi Tấy Côn Lĩnh (tỉnh Hà Giang) cao 2428m. Hỏi núi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu mét?

Lời giải:

Ta có 3143 > 2428, vậy núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh.

Núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh là:

3143 – 2428 = 715 (m)

Đáp số: 715m

Bài 5 (trang 41 SGK Toán 4): Tính nhẩm hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có năm chữ số.

Lời giải:

Số lớn nhất có năm chữ số là: 99999

Số bé nhất có năm chữ số là: 10000

Hiệu hai số đó là: 99999 – 10000 = 89999