Bài 1 (trang 55 SGK Toán 4):

a) Hãy vẽ hình vuông có cạnh 4cm

b) Tính chu vi và diện tích hình vuông đó.

Lời giải:

a) Học sinh tự vẽ hình

b) Chu vi hình vuông ABCD

(4 + 4) x 2 = 16 (cm)

Diện tích của hình vuông ABCD

4 x 4 = 16 (cm2)

Đáp số: 16 cm và 16 cm2

Bài 2 (trang 55 SGK Toán 4): Vẽ theo mẫu (CTGT bỏ)

Giải bài 2 trang 55 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Học sinh tự chấm các điểm mốc trên giấy kẻ ô ly rồi nối lại để có hai hình vuông ở câu a và một hình vuông ở câu b

Học sinh tự chấm tâm hình tròn ở câu b rồi vẽ hình tròn có bán kính bằng 2 lần cạnh ô vuông nhỏ.

Bài 3 (trang 55 SGK Toán 4): Hãy vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm, rồi kiểm tra xem hai đường chéo AC và BD:

a) Có vuông góc với nhau hay không?

b) Có bằng nhau hay không?

Lời giải:

Giải bài 3 trang 53 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

– Dùng ê – ke để kiểm tra câu a: Hai đường chéo của hình vuông vuông góc với nhau

– Dùng thước có vạch milimet để kiểm tra câu b:

AC = BD = 70 mm

Vậy: Hai đường chéo của hình vuông vừa bằng nhau lại vừa vuông góc nhau