Bài 1 (trang 85 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính

a) 8750 : 35

23520 : 56

11780 : 42

b) 2996 : 28

2420 : 12

13870 : 45

Lời giải:

Giải bài 1 trang 85 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 85 SGK Toán 4): Một máy bơm nước trong 1 giờ 12 phút bơm được 97200l nước vào bể bơi. Hỏi trung bình mỗi phúy máy đó bơm được bao nhiêu lít nước ?

Lời giải:

1 giờ 12 phút = 72 phút

Trung bình mỗi phút máy đó bơm được :

97200 : 72 = 1350(l)

Đáp số : 1350l nước

Bài 3 (trang 85 SGK Toán 4): Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307m, chiều dài hơn chiều rộng là 97m.

a) Tính chu vi mảnh đất đó;

b) Tính diện tích mảnh đất đó.

Lời giải:

a) Chu vi mảnh đất là :

307 x 2 = 614 (m)

b) Chiều rộng mảnh đất là :

(307 – 97) : 2 = 105 (m)

Chiều dài mảnh đất :

105 + 97 = 202 (m)

Diện tích mảnh đất là :

202 x 105 = 21210 (m2)

Đáp số : a) Chu vi : 614m

b) Diện tích : 21210 (m2)