Bài 1 (trang 54 SGK Toán 4):

a) Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm.

b) Tính chu vi hình chữ nhật đó

Lời giải:

a)

– Vẽ đoạn thẳng DC = 5cm

– Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D, trên đó lấy đoạn thẳng DA = 3cm

– Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại C, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng CB = 3cm.

– Nối A với B ta được hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm

b) Chu vi hình chữ nhật

(5 +3) x 2 = 16 (cm)

Bài 2 (trang 54 SGK Toán 4):

a) Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 4cm, chiều rộng BC = 3cm.

b) Trong hình chữ nhật ABCD, hai đoạn thẳng AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình chữ nhật. Hãy dùng thước có vạch chia xăng- ti-mét kiểm tra xem độ dài hai đường chéo AC và BD có bằng nhau hay không

Ghi chú: CTGT bỏ bài này

Giải bài 2 trang 54 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

a) Học sinh tự vẽ hình

b) Sau khi đo, ta có: AC = BD = 5cm

Vậy : Hai đường chéo của hình chữ nhật dài bằng nhau