Bài 1 (trang 53 SGK Toán 4): Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với đường thẳng CD

Giải bài 1 trang 53 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

– Vẽ đường thẳng MN đi qua M và vuông góc với CD

– Vẽ đường thẳng AB đi qua M và vuông góc với MN

Giải bài 1 trang 53 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 53 SGK Toán 4): 2. Cho hình tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông. Qua đỉnh A hãy vẽ đường thẳng AX song song với cạnh BC, qua đỉnh C, hãy vẽ đường thẳng CY song song với cạnh AB. Hai đường thẳng AX và CY cắt nhau tại điểm D, nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB

Giải bài 2 trang 53 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Dùng ê ke để vẽ, ta được tứ giác ADBC như sau:

Trong tứ giác ADBC có:

– Cặp cạnh AD và BC song song với nhau

– Cặp cạnh AB và DC song song với nhau.

Giải bài 2 trang 53 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 54 SGK Toán 4): Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông

a) Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD, cắt cạnh DC tại điểm E.

b) Dùng ê ke kiểm tra xem góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA có góc vuông hay không?

Giải bài 3 trang 54 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

– Học sinh dùng ê – ke vẽ như hình dưới

– Học sinh dùng ê – ke để kiểm tra sẽ thấy góc đỉnh E của tứ giá BEDA là góc vuông

Nói thêm: Góc đỉnh B của tứ giác đó cũng là góc vuông. Tứ giác ABDA là hình chữ nhật

Giải bài 3 trang 54 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4