Giải bài tập SGK toán 8 tập 2 Phần Hình học- Chương 4-Bài 9: Thể tích của hình chóp đều

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 9 trang 123: Thực hiện các bước vẽ hình chóp đều theo chiều mũi tên đã chỉ ra trên hình 128.

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Bài 44 (trang 123 SGK Toán 8 tập 2): Hình 129 là một cái lều ở trại hè của học sinh kèm theo các kích thước.

a) Thể tích không khí bên trong lều là bao nhiêu?

b) Xác định số vải bạt cần thiết để dựng lều (không tính đến đường viền, nếp gấp, … biết √5 ≈ 2,24).

Giải bài 44 trang 123 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Lời giải:

Giải bài 44 trang 123 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

a) Lều là hình chóp đều có đáy là hình vuông cạnh bằng 2m, chiều cao bằng 2m.

Thể tích không khí trong lều bằng thể tích lều và bằng:

Giải bài 44 trang 123 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

b) Số vải bạt cần thiết đề dựng lều chính là diện tích xung quanh của lều.

Dựng trung đoạn SH.

Giải bài 44 trang 123 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Kiến thức áp dụng

+ Diện tích xung quanh của hình chóp đều bằng tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn: Sxq = p.d.

+ Thể tích của hình chóp đều bằng 1/3 tích của diện tích đáy và chiều cao.

Giải bài 44 trang 123 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Bài 45 (trang 124 SGK Toán 8 tập 2): Tính thể tích của mỗi hình chóp đều dưới đây (h.130, h.131).

Giải bài 45 trang 124 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Lời giải:

Giải bài 45 trang 124 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Giải bài 45 trang 124 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Kiến thức áp dụng

+ Thể tích của hình chóp đều bằng 1/3 tích của diện tích đáy và chiều cao.

Giải bài 44 trang 123 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Bài 46 (trang 124 SGK Toán 8 tập 2): S.MNOPQR là một hình chóp lục giác đều (h.132). Bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy (đường tròn tâm H, đi qua sáu đỉnh của đáy) HM = 12cm (h.133), chiều cao SH = 35cm. Hãy tính:

a) Diện tích đáy và thể tích của hình chóp (biết √108 ≈ 10,39);

b) Độ dài cạnh bên SM và diện tích toàn phần của hình chóp (biết √1333 ≈ 36,51).

Giải bài 46 trang 124 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Lời giải:

a) Tam giác HMN là tam giác đều. Đường cao là :

Giải bài 46 trang 124 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Diện tích đáy của hình chóp lục giác đều chính là 6 lần diện tích của tam giác đều HMN. Nên:

Giải bài 46 trang 124 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Thể tích của hình chóp:

Giải bài 46 trang 124 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8b) Trong tam giác vuông SMH có:

Giải bài 46 trang 124 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Đường cao của mỗi mặt bên là:

Giải bài 46 trang 124 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Diện tích xung quanh của hình chóp là:

Giải bài 46 trang 124 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Diện tích toàn phần:

Giải bài 46 trang 124 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8Kiến thức áp dụng

+ Diện tích xung quanh của hình chóp đều bằng tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn: Sxq = p.d.

+ Diện tích toàn phần bằng tổng của diện tích xung quanh và diện tích đáy.

+ Thể tích của hình chóp đều bằng 1/3 tích của diện tích đáy và chiều cao.

Giải bài 44 trang 123 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8