Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 7 trang 51: Cho hai phân thức: Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Cũng làm như nhân hai phân số, hãy tử với tử và mẫu với mẫu của hai phân thức này để được một phân thức.

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 7 trang 52: Làm tính nhân phân thức: Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 7 trang 52: Thực hiện phép tính: Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 7 trang 52: Tính nhanh:

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Bài 38 (trang 52 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép tính sau:

Giải bài 38 trang 52 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

a)

Giải bài 38 trang 52 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

b)

Giải bài 38 trang 52 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

c)

Giải bài 38 trang 52 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 39 (trang 52 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép tính sau (chú ý về dấu):

Giải bài 39 trang 52 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

a)

Giải bài 39 trang 52 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

b)

Giải bài 39 trang 52 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 40 (trang 53 SGK Toán 8 Tập 1): Rút gọn biểu thức sau theo hai cách (sử dụng và không sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng).

Giải bài 40 trang 53 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

– Áp dụng tính phân phối:

Giải bài 40 trang 53 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

– Không áp dụng tính phân phối:

Giải bài 40 trang 53 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 41 (trang 53 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đố em điền được vào chỗ trống của dãy phép nhân dưới đây những phân thức có mẫu thức bằng tử thức cộng 1:

Giải bài 41 trang 53 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

Giải bài 41 trang 53 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Chúng ta làm theo quy tắc: mẫu số của phân số bên trái sẽ giản ước với tử số của phân số bên phải liền sau nó. Cứ làm như vậy cho đến khi mẫu số của phân số cuối cùng bằng với mẫu số của phân số kết quả. Trong bài này là x + 7.)