Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 8 trang 53: Làm tính nhân phân thức:Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 8 trang 53: Tìm phân thức nghịch đảo của mỗi phân thức sau:

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 8 trang 54: Làm tính chia phân thức:Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 8 trang 54: Thực hiện phép tính sau: Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Bài 42 (trang 54 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính chia phân thức:

Giải bài 42 trang 54 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

a)

Giải bài 42 trang 54 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

b)

Giải bài 42 trang 54 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 43 (trang 54 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép tính sau:

Giải bài 43 trang 54 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

a)

Giải bài 43 trang 54 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

b)

Giải bài 43 trang 54 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

c)

Giải bài 43 trang 54 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 44 (trang 54 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm biểu thức Q, biết rằng:

Giải bài 44 trang 54 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

Từ đề bài suy ra Q là thương của phép chia

Giải bài 44 trang 54 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bài 45 (trang 55 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đố em điền được vào chỗ trống của dãy phép chia dưới đây những phân thức có tử thức bằng mẫu thức cộng 1.

Giải bài 45 trang 55 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Em hãy ra cho bạn một câu đố tương tự, với vế phải của đẳng thức là

Giải bài 45 trang 55 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

trong đó n là số tự nhiên lớn hơn 1 tùy ý mà em thích.

Lời giải:

Theo cách thực hiện một dãy phép chia ta có thể viết đẳng thức đã cho thành:

Giải bài 45 trang 55 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Theo Bài 41 (trang 53 SGK Toán 8 Tập 1) ta được:

Giải bài 45 trang 55 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Vậy có thể điền như sau:

Giải bài 45 trang 55 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Có thể ra câu đố tương tự như sau:

Giải bài 45 trang 55 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8