Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học Bài 3 trang 85: Quan sát mặt nước trong cốc nước cầm nghiêng (h.3.18a). Hãy cho biết đường được đánh dấu bởi mũ tên có phải là đường tròn hay không ?

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10

Lời giải

Đường được đánh dấu bởi mũ tên không phải là đường tròn.

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học Bài 3 trang 85: Hãy cho biết bóng của một đường tròn trên một mặt phẳng (h.3.18b) có phải là một đường tròn hay không ?

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10

Lời giải

Bóng của đường tròn trên mặt phẳng không phải là đường tròn.

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học Bài 3 trang 86: Trong phương trình (1) hãy giải thích vì sao ta luôn đặt được b2 = a2 – c2.

Lời giải

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10

B1 (b;0), B2 (-b;0)

⇒ B2F1 = B2F2 = √(b2 + c2 )

Do B2 thuộc elip nên B2F1 + B2F2 = 2a ⇒ 2√(b2+c2 ) = 2a

⇒ b2 + c2 = a2 hay b2 = a2 – c2.

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học Bài 3 trang 87: Hãy xác định tọa độ các tiêu điểm và hình vẽ elip trong ví dụ trên.

Lời giải

x2/9 + y2/1 = 1

a2 = 9; b2 = 1 ⇒ c = √(a2 – b2 ) = 2√2

⇒ Các tiêu điểm là F1 (-2√2;0) và F2 (2√2;0)

Giải bài tập Toán 10 | Giải Toán lớp 10

Bài 1 (trang 88 SGK Hình học 10): Xác định độ dài các trục, tọa độ các tiêu điểm, tọa độ các đỉnh của các elip có phương trình sau:

Giải bài 1 trang 88 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 1 trang 88 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 1 trang 88 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 2 (trang 88 SGK Hình học 10): Lập phương trình chính tắc của elip, biết:

a, Độ dài trục lớn và trục nhỏ lần lượt là 8 và 6.

b, Độ dài trục lớn bằng 10 và tiêu cự bằng 6.

Lời giải

Giải bài 2 trang 88 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 3 (trang 88 SGK Hình học 10): Lập phương trình chính tắc của elip trong các trường hợp sau:

Giải bài 3 trang 88 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Lời giải

Giải bài 3 trang 88 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 3 trang 88 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 4 (trang 88 SGK Hình học 10): Để một bảng hiệu quảng cáo hình elip có trục lớn là 80cm và trục nhỏ là 40cm từ một tấm ván ép hình chữ nhật có kích thước 80cm x 40cm, người ta vẽ hình elip trên tấm ván ép như hình dưới. Hỏi phải ghìm hai cái đinh cách mép tấm ván ép bao nhiêu và lấy vòng dây có độ dài là bao nhiêu?

Lời giải

Giải bài 4 trang 88 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 4 trang 88 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Bài 5 (trang 88 SGK Hình học 10): Cho hai đường tròn C1(F1,R1) và C2(F2,R2) . C1 nằm trong C2 và F1 ≠F2 . Đường tròn C thay đổi luôn tiếp xúc ngoài với C1 và tiếp xúc trong với C2. Hãy chứng tỏ rằng tâm M của đường tròn C di động trên một elip.

Lời giải

Giải bài 5 trang 88 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10