Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 4 trang 27: Cho hàm số y = (2 – x)/(x – 1) (H.16) có đồ thị (C).

Nêu nhận xét về khoảng cách từ điểm M(x; y) ∈ (C) tới đường thẳng y = -1 khi |x| → +∞

Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12

Lời giải:

Khoảng cách từ điểm M(x; y) ∈ (C) tới đường thẳng y = -1 khi |x| → +∞ dần tiến về 0.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 4 trang 29: Tính Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12 và nêu nhận xét về khoảng cách MH khi x → 0 (H.17)

Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12

Lời giải:

Giải bài tập Toán 12 | Giải Toán lớp 12

Khi x dần đến 0 thì độ dài đoạn MH cũng dần đến 0.

Bài 1 (trang 30 SGK Giải tích 12): Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

a) Ta có:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 2.

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = –1.

b) Ta có:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = –1.

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = –1.

c) Ta có:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 2/5.

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = 2/5.

d) Ta có:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 0 (trục Ox).

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = -1.

Bài 2 (trang 30 SGK Giải tích 12): Tìm các tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

a) Vì

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

nên đồ thị có hai đường tiệm cận đứng là x = -3 và x = 3.

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

=> đồ thị có tiệm cận ngang là y = 0.

b) Vì

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

nên đồ thị có hai đường tiệm cận đứng là x = -1 và x = 3/5.

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

=> đồ thị có tiệm cận ngang là y = -1/5.

c) Ta có:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

=> đồ thị có tiệm cận đứng là x = -1.

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

=> đồ thị không có tiệm cận ngang.

d) Ta có:

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

=> đồ thị có tiệm cận đứng là x = 1.

Giải bài tập Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

=> đồ thị có tiệm cận ngang là y = 1.