Giải tập bản đồ Địa Lí 7 Bài 58: Khu vực Nam Âu

Bài 1 trang 51 Tập bản đồ Địa Lí 7: Nêu tên các dãy núi chính theo thứ tự từ Tây sang Đông. Nêu nhận xét về địa hình khu vực Nam Âu?

Lời giải:

– Các dãy núi chính theo thứ tự từ Tây sang Đông: Pirênê, Apennin, Anpơ Đinarrich, Ban Căng.

– Nhận xét về địa hình khu vực Nam Âu: Phần lớn diên tích Nam Âu là núi trẻ và cao nguyên. Các đồng bằng thường nhỏ hẹp, nằm ven biển hoặc nằm xen giưa núi và cao nguyên.

Bài 2 trang 51 Tập bản đồ Địa Lí 7: Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Palecmô trong SGK, nêu nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa và cho biết đây thuộc kiểu khí hậu nào?

Lời giải:

– Nhiệt độ: Mùa đông ấm, nhiệt độ trung bình tháng 1 khoảng 10oC; mùa hà nóng, nhiệt độ tháng trung bình tháng 7 khoảng 25oC.

– Lượng mưa: Mưa tương đối nhiều, lượng mua trung bình năm đạt 711mm; mưa nhiều vào thu đông, từ tháng 10 đến tháng 4; mùa hạ ít mưa.

=> Đây thuộc kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải.

Bài 3 trang 51 Tập bản đồ Địa Lí 7: Nêu tên một số địa điểm du lịch nổi tiếng của các nước Nam Âu.

Lời giải:

Một số địa điểm du lịch nổi tiếng của các nước Nam Âu: Pooctô, Xêvinla, Panma, Cagliari, Napôli, Xalônica,…