Giải tập bản đồ Địa Lí 7 Bài 55: Kinh tế châu Âu

Bài 1 trang 48 Tập bản đồ Địa Lí 7: Quan sát hình 55.1 trong SGK, em hãy:

Hoàn thành bảng sau

Cây trồng, vật nuôi Vùng phân bố chủ yếu (Tây, Trung, Đông, Nam Âu)
Lúa mì

Ngô

Củ cải đường

Nho, cam, chanh

Lợn

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Giải thích về sự phân bố của các cây trồng: lúa mì, nho, cam, chanh; và các vật nuôi: bò, lợn.

Lời giải:

Hoàn thành bảng

Cây trồng, vật nuôi Vùng phân bố chủ yếu (Tây, Trung, Đông, Nam Âu)
Lúa mì

Ngô

Củ cải đường

Nho, cam, chanh

Lợn

Tây và Trung Âu

Nam Âu

Tây và Đông âu

Nam Âu

Tây Âu và Trung Âu

Giải thích về sự phân bố của các cây trồng: lúa mì, nho, cam, chanh; và các vật nuôi: bò, lợn

– Cây trồng:

+ Luá mì là loại cây lương thực ôn đới, thích hợp với khí hậu ôn đới ở khu vực Tây và Trung Âu.

+ Nho, cam, chanh là các loài cây cận nhiệt, thích hợp với khí hậu cận nhiệt địa trung hải ở khu vực Nam Âu.

– Vật nuôi:

+ Bò: Thích nghi với khí hậu ôn đới ở Tây và Trung Âu, nơi có nguồn thức ăn từ các đồng cỏ tự nhiên ở trên các dãy núi An-pơ, Cac-pat,…và nguồn thức ăn từ ngành trồng trọt.

+ Lợn: Tây và Trung Âu có khí hậu ôn đới, thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của lợn và có nguồn thức ăn từ ngành trồng trọt.

Bài 2 trang 48 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào hình 55.2 trong SGK, kết hợp hình 54.1 trong SGK, em hãy:

Hoàn thành bảng sau:

Các ngành công nghiệp Nơi phân bố chủ yếu (Khu vực hoặc quốc gia nào?)
Khai thác dầu

Luyện kim đen

Luyện kim màu

Sản xuất máy bay

Dệt

Cơ khí

Đóng tàu

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Dựa vào kiến thức đã học giải thích vì sao cơ cấu các ngành công nghiệp của châu Âu rất đa dạng?

Lời giải:

Hoàn thành bảng sau:

Các ngành công nghiệp Nơi phân bố chủ yếu (Khu vực hoặc quốc gia nào?)
Khai thác dầu

Luyện kim đen

Luyện kim màu

Sản xuất máy bay

Dệt

Cơ khí

Đóng tàu

Ru-ma-ni, Hung-ga-ri

Tây và Trung Âu

Tây Âu và Bắc Âu

Pháp, Liên bang Nga

Tây Âu và Đông Âu

Tây Âu

Tây Âu và Nam Âu

Cơ cấu các ngành công nghiệp của châu Âu rất đa dạng vì: Châu Âu là nơi tiến hành công nghiệp hóa sớm nhất thế giới, phát triển đang dạng cả các ngành công nghiệp truyền thống và các ngành công nghiệp hiện đại, kĩ thuật cao