Giải tập bản đồ Địa Lí 7 Bài 35: Khái quát châu Mĩ

Bài 1 trang 30 Tập bản đồ Địa Lí 7: Quan sát lược đồ bên, em hãy mô tả vị trí và giới hạn cảu châu Mỹ theo dàn ý:

Châu Mỹ nằm hoàn toàn ở nửa cầu……………… Phía Bắc tiếp giáp với ……………………., phía Tây tiếp giáp với ………………., phía Đông tiếp giáp với ………………..

Châu Mỹ gồm …………..lục địa. Đó là lục địa ……………….có diện tích ………………. và lục địa ……………….với diện tích là ……………….Nối liền hai lục địa là eo đất……………..

Châu Mỹ có lãnh thổ trải dài theo hướng Bắc – Nam, khoảng từ vĩ độ ………………. đên khoảng vĩ độ………………. Với đặc điểm như vậy, nên châu Mỹ có rất nhiều đới ……………………………….

Lời giải:

Châu Mỹ nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây. Phía Bắc tiếp giáp với Bắc Băng Dương, phía Tây tiếp giáp với Thái Bình Dương, phía Đông tiếp giáp với Đại Tây Dương.

Châu Mỹ gồm hai lục địa. Đó là lục địa Bắc Mỹ có diện tích 24,2 triệu km2 và lục địa Nam Mỹ với diện tích là 17,8 triệu km2. Nối liền hai lục địa là eo đất Panama.

Châu Mỹ có lãnh thổ trải dài theo hướng Bắc – Nam, khoảng từ vĩ độ 70oB đến khoảng vĩ độ 55oN. Với đặc điểm như vậy, nên châu Mỹ có rất nhiều đới khí hậu.

Bài 2 trang 30 Tập bản đồ Địa Lí 7: Tìm vị trí kênh đào Panama và nêu ý nghĩa kinh tế của kênh đào này?

Lời giải:

– Vị trí: Kênh đào Panama cắt qua eo đất Panama, nối liền Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

– Ý nghĩa kinh tế:

+ Rút ngắn được quãng đường đi và thời gian vận chuyển hàng hóa.

+ Giảm chi phí vận tải, tăng khả năng cạnh tranh hàng hoá.

+ Đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa, có thể tránh được thiên tai khi vận chuyển đường dài.

+ Đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho Panama – quốc gia quản lý.

+ Góp phần đẩy mạnh giao lưu, phát triển kinh tế giữa Châu Á – Thái Bình Dương với Hoa Kỳ, tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ cho các quốc gia.

Bài 3 trang 30 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào lược đồ trên và kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao châu Mỹ có thành phần chủng tộc đa dạng?

Lời giải:

Châu Mỹ có thành phần chủng tộc đa dạng vì:

– Châu Mỹ được phá kiến muộn (vào cuối thế kỉ XV), có lịch sử nhập cư phức tạp.

– Trong quá trình chung sống, các chủng tộc hòa huyết, làm xuất hiện thành phần người lai.