Giải tập bản đồ Địa Lí 7 Bài 44-45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ

Bài 1 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 7: Quan sát hình 44.4 trong SGK, em hãy:

Hoàn thành bảng sau:

Tên cây trồng Phân bố Tên cây trồng Phân bố
Lúa mì

Ngô

Cà phê

Dừa

Đậu tương

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

Bông

Nho

Mía

Chuối

Cam, chanh

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

Giải thích vì sao Trung và Nam Mĩ trồng nhiều loại cây nhiệt đới và cận nhiệt đới

Cho biết tên và vùng phân bố của vật nuôi chủ yếu ở Trung và Nam Mĩ

Lời giải:

Hoàn thành bảng:

Tên cây trồng Phân bố Tên cây trồng Phân bố
Lúa mì

Ngô

Cà phê

Dừa

Đậu tương

Duyên hải phía Đông

Cao nguyên Braxin và đồng bằng Pampa

– Cao nguyên Braxin

– Dải đất Trung Mĩ

– Khu vực phía Bắc của dãy Anđét

Cửa sông Amadôn

Đồng bằng La-pla-ta và đồng bằng Pampa

Bông

Nho

Mía

Chuối

Cam, chanh

Bắc cao nguyên Braxin, đồng bằng La-pla-ta

Phía Bắc cao nguyên Pa-ta-gô-ni

Quần đảo Ăngti Lớn, co nguyên Braxin

Dải đất Trung Mĩ, Tây Bắc Nam Mĩ

Phía nam cao nguyên Braxin, đồng bằng La-pla-ta

Trung và Nam Mĩ trồng nhiều loại cây nhiệt đới và cận nhiệt đới vì: đường Xích đạo đi qua lục địa Nam Mĩ, phần lớn diện tích Trung và Nam Mĩ thuộc khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Tên và vùng phân bố của vật nuôi chủ yếu ở Trung và Nam Mĩ;

– Bò: phân bố ở cao nguyên Braxin, đồng bằng La-pla-ta, đồng bằng Pampa.

– Cừu, lạc đà: Trên sườn núi Trung Anđét.

Bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào hình 45.1 trong SGK:

Nêu nhận xét về sự phân bố ngành công nghiệp ở Trung và Nam Mĩ

Dựa vào lược đồ Tự nhiên châu Mĩ và kiến thức đã học, giải thích về sự phân bố các ngành công nghiệp khai thác dầu, luyện kim đen, luyện kim màu, dệt ở Trung và Nam Mĩ

Lời giải:

Nhận xét về sự phân bố ngành công nghiệp ở Trung và Nam Mĩ:

Các ngành công nghiệp Trung và Nam Mĩ phân bố không đồng đều, tập trung chủ yếu ở:

+ Dải ven biển từ phía Đông và Đông Nam Braxin qua Urugoay đến Achentina.

+ Vùng duyên hải phía Tây Chilê

+ Vùng phía Bắc giáp biển Caribê thuộc Côlômbia, Vênêxuêla

Giải thích về sự phân bố các ngành công nghiệp khai thác dầu, luyện kim đen, luyện kim màu, dệt ở Trung và Nam Mĩ.

Các ngành công nghiệp khai thác dầu, luyện kim đen, luyện kim màu, dệt ở Trung và Nam Mĩ đều phân bố phù hợp với sự phân bố của nguồn nguyên liệu:

– Sự phân bố ngành công nghiệp khai thác dầu tương ứng với sự phân bố các mỏ dầu lớn ở Nam Mĩ thuộc Côlômbia, Vênêxuêla, Braxin, Achentina

– Ngành luyện kim đen, luyện kim màu phân bố chủ yếu ở Chilê, Braxin, nơi phân bố những mỏ khoáng sản sắt và kim loại màu.

– Ngành dệt phân bố trên những vùng trồng bông lớn (Braxin, Achentina) và gần những khu vực phát triển ngành khai thác dầu (Côlômbia, Vênêxuêla)