Giải tập bản đồ Địa Lí 7 Bài 21: Môi trường đới lạnh

Bài 1 trang 19 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào 2 lược đồ trên, em hãy:

Tô lại màu đỏ vào đường đẳng nhiệt +10oC (để thấy rõ ranh giới đới lạnh).

Điền tiếp vào chỗ chấm (…) nội dung thích hợp để thấy rõ vị trí giới hạn của môi trường đới lạnh: Đới lạnh nằm ở………………..khoảng từ…………………đến……………. Ranh giới môi trường đới lạnh chạy gần trùng với đường ……………………………………

Lời giải:

Tô lại màu đỏ vào đường đẳng nhiệt +10oC (để thấy rõ ranh giới đới lạnh).

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 7

Điền tiếp vào chỗ chấm (…) nội dung thích hợp để thấy rõ vị trí giới hạn của môi trường đới lạnh: Đới lạnh nằm ở trong khoảng từ hai vòng cực đến hai cực. Ranh giới môi trường đới lạnh chạy gần trùng với đường đẳng nhiệt +10oC

Bài 2 trang 19 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào nội dung SGK và biểu đồ về nhiệt độ và lượng mưa của các địa điểm ở môi trường đới lạnh, hãy điền tiếp vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây:

MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH
Nhiệt độ

(oC)

Lượng mưa

(mm)

Độ dài của mùa

(tháng)

Đặc điểm chung môi trường đới lạnh
Trung bình năm

………………………

Nhiệt độ lạnh nhất

……………………….

Nhiệt độ cao nhất

………………………..

………………..

……………….

………………..

………………..

……………….

………………..

Mùa đông……….

……………………..

……………………..

Mùa hạ………….

……………………..

……………………..

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

Lời giải:

MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH
Nhiệt độ

(oC)

Lượng mưa

(mm)

Độ dài của mùa

(tháng)

Đặc điểm chung môi trường đới lạnh
Trung bình năm: dưới -10oC

Nhiệt độ lạnh nhất: -50oC

Nhiệt độ cao nhất: 10oC

Dưới 500mm, chủ yếu là dạng tuyết rơi Mùa đông: 9 tháng

Mùa hạ: 3 tháng

– Khí hậu vô cùng khắc nghiệt, mùa đông rất dài, mùa hè ngắn

– Đất đóng băng quanh năm

 

Bài 3 trang 19 Tập bản đồ Địa Lí 7: Em hãy nêu các nguồn tài nguyên khoáng sản; thú có lông quý và hải sản ở đới lạnh

Lời giải:

– Tài nguyên khoáng sản: Dầu mỏ, than, sắt, kim loại màu,…

– Thú có lông quý: gấu trắng, tuần lộc,…

– Hải sản: Cá voi xanh, hải cẩu,…